4 / 10 / 2023
yenilenebilir-enerji-kaynaklari-karli-yatirimlar.com

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Dünya genelinde kullanılan enerjinin büyük bir bölümü fosil yakıtlardan sağlanmaktadır. Bu fosil yakıtlar, petrol, kömür, doğalgaz gibi belli bir süre sonra tükenme riski olan yakıtlardır. Bu yakıtların yanı sıra, son yıllardan tükenme ihtimali olmayan ve kendini sürekli yenileyebilen birçok farklı enerji kaynağı kullanılmaya başlanmıştır. Bu enerji kaynaklarına genel olarak Yenilenebilir Enerji Kaynakları adı veriliyor.

 


 

Yenilenebilir Enerji Nedir?

Yenilenebilir Enerji Kaynakları kısaca gücünü doğadaki devam eden süreçlerden alan ve bu süreçler sonucu ortaya bir enerji çıkaran kaynaklardır. Bu enerji tiplerinin ismi ise kendilerini tükenme hızlarından daha çabuk yenileyebilmelerinden gelir. Örneğin bir rüzgar santrali ile elde edilen rüzgar enerjisi veya güneşten elde edilen güneş enerjisi, kaynağı göz önünde bulundurulduğunda oldukça küçüktür. Bu nedenle elde edeceğiniz yenilenebilir enerji, sadece sizin kaynaklarınız ve yatırımınız ile sınırlıdır.

 

Dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilginin ve yenilenebilir enerji kaynaklarının öneminin gittikçe artması, bu kaynakların kullanımını ülkemizde de artırdı. Bu nedenle birçok girişimci, Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile enerji üretimine yöneldi ve bu alanın Pazar payı ülkemizde gittikçe arttı.  Farklı coğrafi koşullara sahip ülkemizde, doğanın birçok kaynağını bu alan için kullanma şansımız olduğundan, ülkemiz de Yenilenebilir Enerji Kaynakları bakımından önemli bir merkez haline geldi. Ülke genelinde artan Güneş Enerji Santralleri, rüzgar trübünleri muhakkak dikkatinizi çekmiştir. Gelişmekte olan ülkemizin enerji kaynaklarına ve enerjiye olan ihtiyacının artmasıyla, yakın bir gelecekte bu yatırımlar daha da artacak, ülkemizde kullanılan enerjinin önemli bir kısmı, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından elde edilecektir.

 


 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Önemi

Dünya şimdiye kadar fosil yakıtları kullanarak enerji ihtiyacının büyük bölümünü karşıladı. Fakat bu fosil yakıtlar sağladıkları enerjinin yanında, birçok dezavantajı da beraberinde getirmişti. Özellikle çevre temizliği yönünden bakıldığında, fosil yakıtların dünyaya verdiği zararı hepimiz biliyoruz. Bunun yanında  bu kaynakların sınırlı miktarda ve sınırlı yerlerde bulunması, fosil yakıtlara bir alternatif arayışını arttırdı. İşte bu ortamda, Yenilenebilir Enerji Kaynakları daha da fazla önem kazandı ve beraberinde bir çok avantajı da getirdi. Peki Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Önemi nedir? Neden bu kaynaklar hem dünya hem de ülkemiz için önemlidir?

 

Öncelikle Yenilenebilir Enerji Kaynakları sınırsız bir enerjidir. Güneş enerjisini düşünün. Sürekli bir kaynak olan güneşten gelen enerji, her zaman oradadır ve dünyanın hemen hemen her yerinden ona ulaşabilir, ondan gelen enerjiyi depolayabilirsiniz. Yine, rüzgar enerjisi veya akıntı gücünün kullanıldığı hidroelektrik enerjiyi düşünün. Kaynaklar daima oradadırlar ve sadece depolanmayı veya dönüştürülmeyi beklemektedirler.

 

Yenilenebilir Enerji Kaynakları çevre dostudur. Fosil yakıtlar gibi çevreyi kirletmez, aksine doğanın kendi enerjisini kullanır. Bu da, fosil yakıtlar nedeni ile dünyaya verilen zararı azaltır.

 

Yenilenebilir Enerji Kaynakları üretildiği ülkenin enerji yönünden kendi kendine yetmesini sağlar. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin ve ülkemizin enerjiye olan ihtiyacını düşündüğümüzde, bu kaynakların bizler için ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz. Sadece kendi kendine yetmenin yanında, bu kaynaklardan elde edilecek enerjiler ileride yapılacak yeni anlaşmalarla, ihraç edilebilir, yeni bir ihracat kalemine dönüşebilir.

 

Bir diğer önemli avantaj ise, bu enerji kaynaklarının kullanılması ile, yeni iş olanaklarının doğacak olmasıdır. Yeni enerji santrallerinde yeni istihdam olanakları oluşacak, bu santrallerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan ekipmanlar için yeni fabrikalar kurulacak, birçok yeni üretim kalemi doğacaktır.

 

Hepsinden de önemlisi, Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile enerji, her yere ulaşır. Daha doğrusu zaten var olduğu yerde, ihtiyaç duyulduğu şekilde kullanılabilir. Doğanın kendi enerjisi, yine doğadaki bir canlı olan insanın birçok ihtiyacını giderebilir.

 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi, her geçen gün daha da artıyor. Bu nedenle bu önemli doğal enerji kaynaklarından yararlanarak siz de enerji sektörüne girebilir, doğanın gücünden yararlanabilirsiniz.

 


 

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

Yenilenebilir Enerjinin ne olduğuna ve bu enerji türlerinin neden önemli olduğuna kısaca değindik. Peki birçok farklı enerji kaynağını içinde barındıran bu genel Yenilenebilir Enerji Kaynakları ifadesi hangi enerji kaynaklarını içeriyor? Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nedir, Nelerdir? Aşağıda Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını sizler için listeledik.

  • Güneş Enerjisi
  • Rüzgar Enerjisi
  • Biyokütle Enerjisi
  • Jeotermal Enerji
  • Hidroelektrik Enerji
  • Hidrojen Enerjisi
  • Dalga Enerjisi

 

Gelin şimdi, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına daha yakından bakalım.

 


 

Güneş Enerjisi

Güneş Enerjisi, son zamanların en popüler Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından biridir. Burada kullanılan sınırsız güneş enerjisidir. Güneşten gelen ışınlar güneşlenme süresinin yeterli olduğu alanlarda kurulan güneş enerjisi santrallerinde, güneş enerjisi panelleri ile toplanır ve belirli trafo merkezlerine elektrik enerjisi olarak iletilir. Böylece, sınırsız bir kaynaktan, sadece yatırımınız ile sınırlı olacak bir enerji elde edersiniz.

yenilenebilir-enerji-kaynaklari-gunes-enerjisi

Güneş enerjisi üretmek için büyük santraller kurulduğu gibi, bu sınırsız enerji kaynağından yararlanmak için küçük paneller kullanmak da mümkün. Yani, küçük bir panel yardımı ile elde ettiğiniz güneş enerjisi ile el fenerinizi, telefonunuzu şarj edebilir, aydınlanma ihtiyacınızı giderebilir, televizyon hatta buzdolabınızı çalıştırabilirsiniz. Bunun yanında, büyük güneş enerji santralleri kurarak da, daha fazla enerji elde edebilir, bu enerjiyi satabilirsiniz. Güneş enerji santrallerinin iki büyük amacından birisi de zaten bu enerjinin toptan satışıdır. Bir diğer amacı ise, sanayide kullanılmak üzere kurulan şirketlerin kendi bünyelerinden enerji ihtiyaçlarını karşılayan santrallerdir.

 

Güneş Enerji Santrali kurmak için, ülkemizde birçok farklı firma hizmet vermektedir. Siz de bu alana yatırım yapmak istiyorsanız, bu firmalardan biri ile iletişime geçebilir, bir güneş enerji santrali de siz kurabilirsiniz. Güneş Enerjisi ve Güneş Enerjisi Santralleri ile ilgili detaylı bilgiye, ilgili yazımızdan ulaşabilirsiniz.

 


 

Rüzgar Enerjisi

Rüzgar enerjisi en önemli Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından biridir. Aslında rüzgar enerjisinin kaynağı güneştir. Bildiğiniz gibi güneş ışınları dünyanın farklı noktalarına farklı açılarla gelir. Aynı zamanda karalar ve denizler farklı şekilde ısınır ya da soğur. Bu da, basınç farklarının oluşmasına ve bu basınç farklılıkları da rüzgarların oluşmasına neden olur. Rüzgar tirübünleri bu enerjinin depolanmasını ve kinetik enerji yolu ile elektrik enerjisine dönüştürülmesini sağlar.

yenilenebilir-enerji-kaynaklari-ruzgar-enerjisi

Ülkemizde özellikle fazla rüzgar alan bölgelerde gittikçe artan rüzgar tirübünlerini görmüşsünüzdür. Bu enerji türü doğa dostu ve oldukça verimli olmasına rağmen henüz olması gereken noktalara gelmemiştir. Bu nedenle en doğal yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan rüzgar enerjisi alanında ülkemizde büyük bir gelişim alanı mevcuttur.

 


 

Biyokütle Enerjisi

Biyokütle dünyada organik üretimde bulunmak için su, güneş ve karbondioksit kullanan bitkilerin toplamıdır. Biyoenerji ise, biyokütleden elde edilen sıvı, katı ve gaz formundaki enerjiye verilen isimdir. Bitkilerin sürekli yetiştirildiği göz önüne alındığında, Biyoenerjinin de yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olduğunu söyleyebiliriz.

yenilenebilir-enerji-kaynaklari-biyoenerji

Biyoenerji her türlü organik atıktan elde edilen bir enerji türüdür. Bitkilerin ve hayvanların atıkları yakılarak bu enerji türü elde edilir. Ülkemizde kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklarından biri de Biyokütle enerjisi yani Biyoenerjidir.

 


 

Jeotermal Enerji

Yeryüzünün altında birçok yeraltı kaynağı vardır. Bunlardan en önemlilerinden biri de buralarda birikmiş olan sıcak sular, gazlar ve buharlardır. Jeotermal enerji bu kaynaklardan elde edilen enerjidir. Bu kaynaklar yenilenebilir olduğundan, Jeotermal enerji de bir yenilenebilir enerji kaynağı olarak ele alınır.

yenilenebilir-enerji-kaynaklari-jeotermal-enerji

Jeotermal Enerjide temel prensip, sıcak suyun oluşturduğu buharın enerjisinden faydalanmaktır. Bu buhar sayesinde çalışan tirübünlerden elektrik enerjisi üretilir. Ülkemiz Jeotermal Enerji kaynakları açısından oldukça önemli bir merkezdir. Bu nedenle, bu alanda yapılacak yatırımların geri dönüşü oldukça fazla olacaktır.


 

Hidroelektrik Enerji

Hidroelektrik Enerji akarsu gücünü kullanarak elde edilen bir enerjidir. Akış hızının yüksek olduğu nehir bölgelerinde kurulabilen hidroelektrik santralleri ile, suyun akış hızının kinetik enerjisi, elektrik enerjisine dönüştürülür. Bu şekilde depolanan enerji daha sonra kullanılacak alanlara aktarılır.

 

Hidroelektrik Enerji santralleri sadece elektrik enerjisi için değil, civardaki tarımsal faaliyetler için de oldukça önemlidir. Çünkü bu santrallerden ya da barajlarda depolanan su, sulama faaliyetlerinde de kullanılır. Hatta çevre ikliminin olumlu yönde değişmesine bile katkı sağlar hidroelektrik santraller.

yenilenebilir-enerji-kaynaklari-hidroelektrik-enerji

Ülkemizde oldukça fazla Hidroelektrik santral vardır. Tabi tatlı su kaynaklarının azalması, bu enerji türünün geleceğini olumsuz yönde etkileyebilir. Yatırım yaparken bu noktaların da iyice araştırılması ve ona göre yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan Hidroelektrik Enerji alnına yatırım yapılmalıdır.

 


 

Hidrojen Enerjisi

Hidrojen Enerjisi, hidrojen gazının işlenerek dönüştürülmesi ile oluşan bir yenilenebilir enerji kaynağıdır. Henüz çok yaygın olmasa da, gelecekte oldukça fazla kullanılacak enerji kaynaklarından biridir. Özellikle gelecekte, ısı ve yakıt pili üretiminde Hidrojen enerjisinin kullanılacağını söyleyebiliriz.

yenilenebilir-enerji-kaynaklari-hidrojen-enerjisi

 


 

Dalga Enerjisi

Dalga Enerjisi denizlerdeki dalga hareketlerinden ve bu dalgaların oluşturduğu basınçtan elde edilen bir yenilenebilir enerji kaynağıdır. Dünyanın büyük bölümünü okyanuslar oluşturur. Bu nedenle dalga enerjisi potansiyeli oldukça yüksek bir enerji türüdür. Dalga Enerjisi, dalga jeneratörleri yardımı ile dalgaların oluşturduğu basınç farklılıklarından elde edilen enerjinin depolanması ile elde edilir.

yenilenebilir-enerji-kaynaklari-dalga-enerjisi

 


 

Yenilenebilir Enerji Projeleri

Ülkemiz, yenilenebilir enerji kaynakları alanında oldukça önemli bir potansiyele sahiptir. Henüz bu potansiyel tam olarak değerlendirilemese de bu alanda yapılan ve yapımı süren birçok proje bulunmaktadır. Özellikle artan enerji ihtiyacından dolayı, her geçen gün yeni bir yenilenebilir enerji santrali kurulmakta, bu alanda destek veren yeni şirketler sektöre adım atmaktadırlar.

 


 

Yenilenebilir Enerji Şirketleri

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından biri ile enerji elde etmek ve bu alanda yatırım yapmak için, girmeyi düşündüğünüz sektörde faaliyet gösteren enerji şirketlerinden birkaçı ile iletişime geçmeniz ve bu şirketlerden kurulum, yönetim desteği almanız oldukça önemli. Çünkü, bu yatırımlar oldukça yüksek bütçeli ve derin mühendislik bilgileri gerektirebilecek yatırımlar. Alanında tecrübeli ve birçok enerji santrali kurmuş bu firmalar, bu yatırımınız da size oldukça yarar sağlayacaklar. Hem fizibilite çalışmaları, hem kurulum faaliyetleri, hem de santral yönetimi konusunda destek alacağınız bu firmalar, tecrübeleri ile yatırımınızı optimum bir şekilde yapmanızı ve santral yönetimi konusunda tecrübe kazanmanızı sağlayacak. Sizin yapmanız gereken tek şey, kiminle çalışacağınıza karar vermek ve bu yolda onunla birlikte yürümek.

Hakkında admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir