18 / 06 / 2024
Girişim, Girişimcilik ve Girişimci Nedir? 1

Girişim, Girişimcilik ve Girişimci Nedir?

Gün geçtikçe değişen dünyamızda, son yıllardaki en popüler kavramlardan biri de girişimcilik. Peki bu popüler kavram temelde ne anlatıyor? Girişimcilik Nedir? Girişim Nedir? ya da Girişimci Nedir? Bu yazımızda, bu soruların cevabını bulacak, Girişimci bir insanda olması gereken temel özellikleri detaylı olarak öğreneceksiniz. Eğer siz de bir girişimci adayıysanız veya hali hazırda bir girişimi olan bir girişimciyseniz, bu yazımız size oldukça faydalı bir bakış açısı kazandıracak.

 

Bu yazı dışında, girişimcilik ile ilgili aşağıdaki yazılarımıza da göz atabilirsiniz: 

Girişimcilik Nedir? Girişim Neye Denir?

Girişimci nedir sorusundan önce isterseniz gelin, ilk olarak girişim kelimesini açıklayalım.  Girişim, kelime anlamıyla “bir işe girişme, teşebbüs” anlamına geliyor. Fakat daha özel anlamıyla Girişim Nedir? Girişim Neye Denir? Biraz daha özel bir girişim tanımı yaparsak, girişim, bir fikir üzerine inşa edilen ve kar amacı güden yeni bir ürün, hizmet ve servisi ortaya çıkarmak, bu fikirden bir iş yaratmak ve insanlığın hizmetine sunmaktır. Girişimcilik için bu fikirler orijinal fikirler olabileceği gibi, var olan ürünlere veya hizmetlere, çeşitli eklentiler yaparak insan hayatını kolaylaştıran yeni değerler şeklinde de olabilir.

 

Bir girişimde olması gereken özellikleri sıralayacak olursak, aşağıdaki temel nitelikleri sayabiliriz:

 • Girişim, yeni bir fikir veya var olan bir işe yeni bir bakış açısı getirmelidir.
 •  Girişim, insanlığa değer sağlayacak bir ürün veya hizmet üretmelidir
 •  Girişim kapsamında belirli bir risk alınmalı ve bu risk değere dönüştürülmelidir.
 •  Girişim, başka kişileri de bünyesine dahil ederek istihdam sağlamalıdır.

 

Bu bağlamda, “Girişim Nedir“, “Girişim Neye Nedir” Sorularının yanıtı, sadece bir iş yeri açmak değil, yeni bir fikir veya bakış açısı kapsamında, tamamen yeni bir iş modeliyle, farklı bir ürün, servis hizmeti ortaya koymaktır. Bunu birkaç örnekle açıklayacak olursak; bir manav açtığınızda bu bir girişim değil, iş yeri açmak olacaktır. Aynı şekilde, biraz daha farklı olarak bir bayilik alıp, yeni bir işletmeye sahip olduğunuzda, örneğin bir kafe açtığınızda, yine bir girişimci olmazsınız. Bu da bir bayilik zincirine bağlı olarak, bir iş yeri sahibi yapar sizi.

 

Fakat yeni bir fikir üzerine bir ürün/hizmet markası  oluşturduğunuzda ve bu ürünü/hizmeti insanlara farklı bir şekilde sunduğunuzda, bu sizi girişimci yapar. Mesela, ürünlerini tamamen kendi konseptinize göre belirlediğiniz, farklı sunumlarıyla bir kahve zinciri oluşturduğunuzu düşünün. Her adımı size ait olacak bu oluşum bir girişimdir. Ve siz de girişimci. O zaman hadi girişimci nedir sorusunun cevaplarını beraber inceleyelim.

girisimcilik-nedir-www.karliyatirimlar.com

 


 

Girişimci Nedir? Girişimci Kime Denir?

Türk Dil Kurumunun sözlüğünde, kelime anlamı olarak Girişimci, “Bir işe girişen, kalkışan kişi, müteşebbüs” olarak geçmektedir. Aynı şekilde, ikinci bir tanım olarak “Ticaret, endüstri vb. alanlarda sermaye koyarak girişimde bulunan kimse” olarak da tanımlanır. Peki, daha özel anlamıyla Girişimci Nedir ? Girişimci Kime Denir? Daha özel bir girimci tanımı yaparsak girişimci, yeni bir fikir kapsamında, risk alarak, yeni bir ürün / servis ortaya çıkaran ve bunu insanlığın hizmetine sunan kişidir. Girimci, yeni bir iş yaratan, var olan işlere, fikirlere, yeni bakış açısı getiren kişidir.

 

Girişimcilik bir yaşam şeklidir. Bu yaşam şekliyle, girişimcinin hayata bakış açısı değiştiği gibi, ona daha üretken, keyifli ve başarılı bir hayatın kapılarını da aralar. Fakat bu yaşam şekil herkese uygun mudur? Bu sorunun cevabını bulmak için, gelin girişimcide bulunması gereken özelliklere bir göz atalım.

 


 

Girişimcide Olması Gereken Özellikler

Girişimcilik ve girişim belirli özellikleri olan insanlara özgü bir yaşam biçimi, bir iş yapma şekli veya bir üretim yöntemidir. Bu özelliklere sahip ve bu özelliklerini hayata geçirmiş veya geçirmeye başlamış kişilere de girişimci denir. Peki girişimcide bulunması gereken nitelikler nelerdir?

 

Girişimci nedir sorusunu şimdi de detayları ile ele alalım. Bunu bir girişimcide olması gereken nitelikleri özetleyerek yapacağız. Peki nedir bu girişimcide olması gereken özellikler?

 • Yaratıcılık
 • Cesaret, Risk alabilme
 • Sabır
 • Çalışkanlık, Azim
 • Özgürlük
 • Ruhsal Yeterlilik
 • İletişim Yeteneği
 • Öngörü
 • Olumlu Bakış Açısı
 • Sorumluluk
 • Özgüven
 • Tutku
 • Liderlik
 • Planlılık
 • Süreç Odaklılık
 • Yeniliğe Açıklık
 • Eleştiriye Açıklık
 • Bolluk Zihniyeti


Girişim, Girişimcilik ve Girişimci Nedir? 2
 


 

Yaratıcılık

Girişimci, en başta yaratıcı olmalıdır. Çünkü, girişim, yeni bir fikir ve yeni bir bakış açısı gerektirmelidir. Bu bakış açısı ve fikir üretme yeteneği de ancak yaratıcı bir insanda bulunabilecek bir yetenektir. Ayrıca ancak yaratıcılıkla var olan ürünler, daha fazla kazanç getirecek bir iş yöntemine çevrilebilir. Yaratıcılık anlamında girişimci nedir? Girişimci, yeni fikirlere, ürünlere ve servislere kendi yaratıcılığını kulanarak farklı bir bakış açısı getiren yaratıcı kişilerdir.

 

girisimci-ozellikleri-girisimci-kimdir-3

 


 

Cesaret, Risk Alabilme

Girişimci risk alabilmelidir. Bu bağlamda girişimci nedir sorusunun yanıtı, girişimci, projesi için risk alabilen kişidir. Girişimi için belirli bir yatırım yapmaktan çekinmeyecek veya gereken zamanı ayırmaktan imtina etmeyecek bir kişiliğe sahip olması gerekmektedir. Bu bağlamda cesaret, girişimcilik için önemli bir insani niteliktir. Çünkü, risk almadan yeni bir ürün/hizmet meydana getirmeyi düşünmek sadece hayal aşamasına kalmaya sebep olacaktır. Fakat risk alınıp yatırım yapıldığında veya girişim için gereken zaman ayrıldığında, ancak o zaman bu emeğin karşılığı alınabilecektir.

 


 

Sabır

Girişimci sabırlı olmalıdır. Girişimciler için sabır çok önemli bir meziyettir. Girişimcileri en çok yaptığı hatalardan biri de, kurdukları girişimde yeteri kadar sabretmemeleri ve hemen bir sonuç beklemeleridir. Her girişim için başarı, belirli bir süre gerektirir ve bu üre zarfında gerekli sabrı göstermek gerekir. Girişimin başarıya ulaşacağından emin bir şekilde, ama o anki sonuca aldırış etmeden, belirlenen hedefler doğrultusunda odaklanmış bir şekilde çalışılmalıdır. Unutulmamalıdır ki, “Çabayla Sonuç arasında her zaman bir zaman farkı vardır”. Ve bu süreye sabredenler, her zaman başarıya ulaşırlar. Girişimciliği bir yaşam biçimi olarak düşünecek olursak, bu konuda Henry David Thoreau ‘nun şu cümlesi girişimcilere ışık olabilir:

 

“Eğer bir insan düşlerine doğru güvenle ilerler ve hayatını hayal ettiği gibi yaşamak için çaba harcarsa, hiç beklemediği bir anda başarıya ulaşır.”


Girişim, Girişimcilik ve Girişimci Nedir? 3
Ayrıca Nelson Mandela‘nın “Kazanan, hayal eden ve o doğrultuda asla pes etmeyendir.” sözü de, girişimcilere rehber olabilecek bir sözdür.

nelson-mandela-www.karli.yatirimlar.com

 


 

Çalışkanlık, Azim

Girişimci nedir ? sorusunu yanıtlarken, ekleyebileceğimiz en temel özelliklerden çalışkanlık ve azim.Girişimci çalışkan ve azimli olmalıdır. Her girişim, oldukça fazla çaba, çalışma ve özveri gerektirmektedir. Girişimci, bir girişimi sıfırdan zirveye çıkarmak için yola çıktığında, bu yolda birbirinden farklı bir çok engel karşısına çıkacaktır. Bu engelleri aşmak ve gereken işleri tamamlamak için çalışkanlık ve azim girişimci için çok önemli iki özelliktir. Çünkü, yeri geldiği zaman uykusuz geceler, yorucu çalışmalar ve koşturmalar, girişimcilerin özellikle girişimlerinin ilk yıllarında yol arkadaşı olacaktır. Fakat zaten bu özelliklere sahip kişiler için bu dönem zorluktan öte, zevkli bir süreç olacaktır.

 


 

Özgür Ruh

Girişimci Özgür ruhlu olmalıdır. Çünkü var olan şeyleri değiştirme cesareti ve bu düşünce sistemi ancak özgür bir insanın yapabileceği bir şeydir. Eğer yeteri kadar özgür bir ruh yoksa, girişimcilik için gereken düşünme biçimi de yeteri kadar üretken olamayacaktır. Bir birey ne kadar özgür ruhlu olursa, o kadar fazla üretken olacak ve farklı fikirler üretebilecektir.

 

girisimcilik-nedir-girisimci-nasil-olmalidir-6

 


 

Ruhsal Yeterlilik

Girişimci mental açıdan sağlıklı, gerekli ruhsal yeterliliğe sahip olmalıdır. Çünkü girişimcilik süreci, zorlu bir süreçtir ve bu süreçte bir sürü zorlukla karşılaşılacaktır. Bu süreci en iyi şekilde geçirmek için, ruhsal açıdan kuvvetli, olumsuzluklardan kolay etkilenmeyen bir yapıda olunması gerekir. Girişimde karşılaşılacak zorlukların yanında, çevresel etkenlerden etkilenmemek için de, bu özellik oldukça önemlidir. Çünkü girişimcilik sürecinde, özellikle ülkemizde bu süreç maalesef dışarıdan çok fazla destek görmeyecektir. Bu, hem ailenizden hem de yakın/uzak çevrenizde aynı şekilde olabilir.

 

Ülkemizde maalesef girişimcilik ve girişim insanların çokça desteklediği bir süreç değildir. Bir fikri anlatmaya başladığınızda, ülkemizde daha çok nasıl yapamayacağınızı anlatırlar sizlere. Ve özellikle aileler, girişimden ziyade, bir işe girerek çalışmayı ve kendini güvende tutmayı önerirler. İşte bu ortamlardan etkilenmemek ve girişiminiz için çabalamak için, bu gibi etkenlerden etkilenmemeniz gerekir. Hatta, bunu öyle geliştirmelisiniz ki, size bir işin neden başarısız olacağı anlatıldığında, o işin başarıya ulaşma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu düşünmelisiniz. Ben de böyle:) O zaman girişimci nedir? Girişimci ruhsal anlamda sağlam, dayanıklı kişidir.

 


 

İletişim Yeteneği

Girişimcinin gerçek manada iletişim yeteneği olmalıdır. Girişimin geliştirilmesi ve sürdürülmesinde hayati öneme sahip özelliklerden biri de, iletişim yeteneğidir. İşiniz gereği bir çok bağlantı kurmanız, hem müşterilerinizle hem de sektördeki farklı alanlardaki firmalar ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. İletişim yeteneği kuvvetli bir girişimci, bir çok alanda farklı kişiler tanıyacak ve bu yeteneği sayesinde, ihtiyaç duyduğu desteği bir çok kişiden alabilecektir. İletişim, sadece girişim için değil, hayatın her aşamasında insana yararlı olacak bir özelliktir. Kişilik özelliği olarak bulunabileceği gibi, sonradan insanın kendisini geliştirmesi ile de elde edilebilecek bir özelliktir.

girisimci-ozellikleri-girisimci-nedir


 

Öngörü

Girişimci, öngörülü olmalıdır. Girişimin gelişimi için gerekli şeyleri, karşılaşılması muhtemel problemleri, girişimin varabileceği noktaları vb. bir çok noktayı öngörebilmelidir. Tabiki, kesin bir tahmin yapılması güçtür fakat olabildiğince bilerek yol almak bu süreçte önemlidir. Bu açıdan bakıldığında girişimci kimdir? Girişimci, sonuçları önceden öngörebilme yeteneği olan kişidir.

 


 

Olumlu Bakış Açısı

Olumlu Bakış Açısı, girişimcilikte çok önemlidir. Özellikle başlangıçta, girişimin daha çok dabur sürecinde bu düşünce şekli, sizi daha dayanıklı kılacak ve girişimin başarıya ulaşacağı noktalara sizi daha rahat taşıyacaktır. Bu süreçte bu olumlu bakış açısıyla, çevreden gelebilecek olumsuzluklara ve girişimi baltalamaya yönelik yorumlara karşı da daha direnç kazanacaksınız.

 

Ne demiş Henry Ford“Yapabileceğini mi düşünüyorsun yoksa yapamayacağını mı? Her iki durumda da haklısın…”

henry-ford-www.karliyatirimlar.com


 

Sorumluluk

Girişimcilik sorumluluk gerektirir. Başarıya ulaşması için fikrinin/projesinin her adımını takip etmeli, her adımının sorumluluğunu tam olarak almalıdır girişimci. Bu şekilde bir yaklaşımla, hem işlerin eksiksiz hem de daha iyi bir şekilde yapılmasını sağlayabilir. Sorumluluk sahibi karakterler, başarıyı ve başarısızlığı üstlendikleri için, başarı yolunda daha iyi ilerlerler. Sorumluluk açısından bakıldığında girişimci kimdir? Girişimci, projesinin sorumluluğunu tamamen üstlenen, sorumluluk sahibi kişidir.


 

Özgüven

Hayatın her aşamasında olduğu gibi, girişimcilikte de özgüven girişimciyi ön plana çıkarabilecek bir özellik. Kendine güvenen her birey, yaptığı işte daha sağlam adımlar atar ve daha atılgan olur. Girişimine güvenir ve bu güveni karşı tarafa da geçirir. Girişimini iyi satabilir. Yaptığı girişim ile ilgili bir çok kişi ile tanışır ve bir çok etkinlikte yer alır. Sosyal olarak da oldukça kuvvetlidir.

 

girisimci-ozellikleri-girisimci-kimdir-4

 


 

Tutku

Tutkuyu, yaptığı işi sevmek olarak alabiliriz. Girişimci yapmayı sevdiği bir işi yaparsa, o fikrin başarıya ulaşması çok daha kolaydır. Yaptığı işe tutku ile bağlı bir girişimci için çalışmak, yorucu bir faaliyet olmadığı gibi, keyifli bir aktivite haline de gelecektir. Bu bağlamda yaptığı işe tutkulu olmak, müthiş bir avantajdır. O zaman girişimci nedir? Girişimci, yaptığı içi tutku ile yapan insandır.  O işi her gün daha ileriye nasıl götürebilirim diye düşünen ve o işe gönülden bağlı olan kişidir.

 


 

Liderlik

Liderlik özelliği, bir fikrin başarıya ulaşması için önemli özelliklerdendir. Çünkü, fikrinizi başarıya ulaştırırken, bunu tek başına yapmanız çok zordur. Girişiminiz için başkalarından destek almalı, onları yönlendirebilmeli, delegasyona önem vermelisiniz. Her işi siz yapamazsınız. Her işi yapmaya kalktığınızda, önemli işlerinizi aksatarak, kendinizi detaylarla boğuşuyor halde bulabilirsiniz. Bu nedenle, liderlik özelliği, bir girişimcinin birlikte çalışacağı kişileri yönlendirebilmesi ve birlikte daha verimli çalışmalar yapabilmeleri için oldukça kritiktir. Ayrıca bu özellik, çalışanların işe olan sevgilerini ve verimi arttıracak, girişimin başarıya ulaşmasını kolaylaştıracaktır. Liderlik özelliği olan girişimci, müthiş bir sinerji ile başka girişimcilerin önünü de açacak, başkalarına destek olacak ve daha çok destek görecektir. O zaman Girişimci Nedir? Girişimci aynı zamanda bir liderdir.

 

girisimcilik-nedir-girisimci-nasil-olmalidir-5

 


 

Planlılık

Bir plan doğrultusunda ilerlemek, başarı için kaçınılmazdır. Girişimci planlı olur. Günlük, haftalık, yıllık planlarını, varmak istediği noktaları, elde etmek istediklerini bir bir yazar ve bu doğrultuda ilerler. Unutmayın söz uçar yazı kalır. Yazdığınızda, o hedefe bir şekilde kilitler hayat sizi. Daha rahat ilerlersiniz. Ama plan yapılmadığında, rüzgar sizi nereye götürürse oraya gidersiniz. Ki plansızlık, bir girişimci için en kötü ilerleme biçimidir. O zaman girişimci kimdir? Girişimci yaptığı işte planlı programlı olan kişidir.

 


 

Süreç Odaklılık

Girişimci kişi süreçten zevk alır. Tabiki sonuçların hayalini kurmak ve düşünmek gereklidir. Fakat sonuca bir an önce ulaşmak ve kendini aşırı strese sokmak yerine, girişimcilik sürecinin keyfine varır. Sadece zirveye odaklanırsanız, bu süreçte yolda gördüğünüz çiçekleri görmezsiniz. Yoldaki çiçekleri görmediğinizde de hayattan keyif almaz, sadece iş kolik olarak hayatınıza devam edersiniz. Bu nedenle girişimci, çok çalışır ama hayatı da ıskalamaz.

 

Girişimciyi bir oduncuya benzetirsek, sadece odun kesmez. Ara sıra baltasını bilemeye de zaman ayırır. Hayatı ıskalamadığında da, mental açıdan daha kuvvetli olur ve çalışmalarının verimi artar. Sürece bakış açısı bakımından girişimci kimdir? Girişimci başlangıçtan sonuna kadar, projesinin, fikrinin peşinden giden ve bu süreçteki hem hendi hem de projesindeki gelişimin keyfini çıkaran kişidir.

 


 

Yeniliğe Açıklık

Yeniliğe açıklık, hem kendini geliştirmek hem de yeni fikirler üretmek için önemli bir özelliktir. Ancak yeniliğe açık bireyler, öğrenmeye ve girişimini daha çok geliştirmeye yatkın olurlar. Çünkü farklı bakış açıları ancak bu şekilde kendini gösterme fırsatı bulur. Girişimciler hem hayat, hem de girişimleri ile ilgili yeni şeyler öğrenerek kendilerini geliştirirler. Öğrendikleri yeni şeyler, hem bireysel gelişimlerine hem de projelerinin gelişimine katkı sağlar. Bu bağlamda girişimci kimdir sorusunun yanıtı, girişimci kendi gelişiminde ve projesinde yeniliklere açık olan kişidir olarak verebiliriz.

 


 

Eleştiriye Açıklık

Girişim, kesinlikle eleştiriye açık olmalıdır. İnsanlarda olduğu gibi, fikirler, projeler ve girişimlerde de eleştiriye açıklık gelişim açısından kritiktir. Ancak tarafsız gözlerden alınacak eleştirilerle eksik kısımların farkına varılır ve bu kısımlar geliştirilir. Bu konuda girişimci, bol bol eleştiri almaya ve projesini bu alanlarda geliştirmeye çalışmalıdır.

 

İyi niyetinden emin olduğunuz herkesten bu alanda destek alabilir, olumlu olumsuz eleştirilerine göre girişiminiz hakkında daha net bir fikir sahibi olabilirsiniz. Çünkü, girişimi siz yaptığınız için, sizin için çok önemlidir ve mükemmel görünür. Ancak dışarıdan bakan gözler tarafsız bir yorumda bulunurlar. Ve bu tarafsız yorumlar için de, insanların teşvik edilmesi gerekir. Normal şartlarda olumsuz yorum yapma taraftarı değildir insanlar çünkü.

 

Tabi herkesten eleştiri kabul etmemek de gerekir. Çünkü burada kastedilen şey, yapıcı ve iyi niyetli eleştirilerdir. Sizin başarınızı kıskanan ve başarılı olmanızı istemeyen kişilerden, ya da her hangi bir konuda harekete geçmemiş ve yaptığı tek şey insanları yaptıkları işten vaz geçirmeye çalışmak olan kişilerden asla geri bildirim almayın. Çünkü bu, size bir fayda sağlamayacağı gibi, sizin motivasyonunuzu da kırabilir. Bazen bu kişilerin kötü niyetli olmaları da gerekmez. Bizim ülkemizde maalesef iyi niyetli kişilerde bile olan ve içte yatan bir vaz geçirme çabası mevcut. Etrafınıza bir fikri anlattığınızda, onun nasıl yapılamayacağını anlatmaları buna en güzel örnek. Bu konuda Cüneyt Özdemir ‘in harika kısa bir videosu var. Tavsiye ederim.

girisimci-ozellikleri-girisimci-nedir-2


 

Bolluk Zihniyeti

Bolluk Zihniyeti kazancın olduğu her yerde çok önemlidir. Dünyada ve ülkemizde herkese yetecek kadar kaynak mevcuttur. Başkalarının kazanması, sizin kazanmayacağınız anlamına gelmez. Bolluk zihniyetindeki bir kişi, başkalarının kazancına göz dikmez ve başkalarının kazanmasından keyif alır. Bu kazanç ona da ayrı bir motivasyon kaynağı olur. Başkalarıyla işbirliği yapma taraftarı olur ve birlikte kazanmaktan haz duyar. Hem kendi kazanır hem de başkalarına kazandırır.

 

Fakat bolluk zihniyetinde olmayan kişiler, yani darlık zihniyetindeki insanlar, sanki dünyada kısıtlı kaynak varmış gibi bir psikolojiye girerler. Bu düşünce diğerlerinin başarıları ve kazançları konusunda onları kıskançlığa ve çekememezliğe götürür. Bu duygular da fırsatları görmelerini engeller ve herhangi bir girişimde bulunmalarına engel olur. Çünkü ortada bir çok fırsat varken, onlar sadece başkalarına odaklanmışlardır. Bu şekilde başkalarına odaklanmak, girişimci bir insanda kesinlikle olmaması gereken bir özelliktir.

 

Yine aynı şekilde, istediğiniz, hayalini kurduğunuz ve amaçladığınız başarının, zenginliğin, bir başkasında olmasını çekememe duygusu ve onlara karşı kötü bir düşünce, bu hayallerinizin kanat takarak sizden uzaklaşmasına neden olabilir. Çünkü böyle bir düşünce ile siz, başarıyı, parayı ve zenginliği sadece itersiniz.

 

Özetle, Bolluk zihniyeti, hem ilişkileriniz, hem psikolojiniz hem de girişiminiz için çok önemli bir özellik. Girişimci nedir sorusuna güzel bir yanıt da, girişimci bolluk zihniyetindeki insandır diyebiliriz. Bu konuda aman dikkat!

 


 

Son Söz

Bu yazıda genel olarak Girişim Nedir? Girişimcilik Nedir? Girişimci Nedir? Girişimci Kime Denir? gibi soruların yanıtlarını aradık. Siz de bir girişimci veya girişimci adayıysanız, bu özelliklerin bir çoğu sizde mevcut demektir. Yani, siz özel bir insansınız ve bu özelliklerinize dünyanın ihtiyacı var. Fikirleriniz, eylemleriniz ve ortaya koyacağınız ürünlerle, dünyaya yeni bir şeyler katarak, fark yaratabilirsiniz ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirebilirsiniz. Bu sizin elinizde.

 

Tabi, bir girişimci olarak, kendinizi iyi tanımalı ve güçlü ve zayıf yönlerinizi iyi analiz edebilmelisiniz. Bu noktada bir swot analizi nedir yazımdan faydalanabilirsiniz. Çünkü kendiniz tanımak, başarılı bir girişimcinin yapması gereken ilk şey. Ve var olan güçlü özelliklerinizi daha da kuvvetlendirmek ve kendinizde eksik olarak gördüğünüz tarafları da geliştirmek sizin elinizde. Yeter ki isteyin! Dünyanın ve ülkemizin size ihtiyacı var!

 

Gökhan Kösem

 

 

Hakkında admin

Buna da bir göz atın ...

kulucka-merkezi-karliyatirimlar.com

Kuluçka Merkezi ve Girişimcilik

Girişimcilik son zamanların en gözde mesleklerinden. Girişimciler girişimlerini belirli bir aşamaya getirdiklerinde veya daha başlangıç …

chatgpt-nedir-karliyatirimlar.com

ChatGPT Nedir, Nasıl Kullanılır?

ChatGPT son zamanların en popüler teknolojik gelişmelerinden. Bu yazımızda, bu son teknoloji çılgınlığına değenerek, ChatGPT …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir