17 / 06 / 2024

SWOT Analizi Nedir?

Bu yazımızda özellikle girişimciler için oldukça önemli olan bir analiz yöntemine, SWOT Analizine değineceğiz. SWOT Analizi nedir, SWOT Analizi ne için kullanılır, SWOT Analizi Ne zaman Kullanılır, gibi sorulara yanıt ararken, aynı zamanda SWOT Analizi Örneklerine de yer vereceğiz. İş kurmak isteyenlerin ve girişimcilerin sıklıkla başvurduğu SWOT Analizi yöntemi, bir işten veya girişimden önce yapıldığında, kurulacak işin verimliliğini oldukça arttıran ve geliştirilmesi gereken yönleri açığa çıkaran bir yöntem. O zaman haydi şimdi bu özel yöntemi ayrıntıları ile görerek, SWOT Analizi nedir sorusuna yanıt arayalım.

 


İnovasyon Nedir ve <strongFarklı İnovasyon Örnekleri yazımızı da inceleyebilirsiniz.


 

Peki, SWOT Analizi nedir? SWOT Analizi, 1960 yılında Abert S Humphrey tarafından geliştirilmiş bir yöntemdir. Bu yöntem ile, yaptığınız bir işin, bir şeyin veya bir kişinin güçlü ve zayıf yönlerini görebilir, onunla ilgili karşılaşabileceğiniz riskleri ve fırsatları tespit edebilirsiniz.

swot-analizi-nedir-karliyatirimlar

SWOT, aşağıdaki ifadelerin baş harfleri alınarak oluşturulmuş bir kısaltmadır. Bu kısaltmayı oluşturan bu kelimeler aşağıdaki gibidir:

  • Strengths (Güçlü Yönler)
  • Weaknesses (Zayıf Yönler)
  • Opportunites (Fırsatlar)
  • Threats (Tehditler)

 

Bu ifadeleri biraz daha açacak olursak, SWOT Analizi nedir sorusuna daha iyi bir yanıt vermiş olabiliriz.

 

SWOT Analizindeki ilk aşama olan Güçlü Yönler (Strengths), analizini yaptığınız işin veya şeyin güçlü özelliklerini belirlediğiniz kısımdır. Bu kısımda, hangi özelliklerin rakiplere göre daha iyi olduğu tespit edilir.

 

İkinci aşama olan Zayıf Yönler (Weaknesses), analizi yapılan şeyin zayıf yönlerinin tespit edildiği yerdir. Bu kısımda, rakiplere göre hangi yönlerden zayıf olunduğu belirlenir.

 

SWOT Analizinin üçüncü aşamasında, Fırsatlar (Opportunites), sahip olunan veya sahip olunması muhtemel fırsatlar belirlenir. Gelecekte elde edilebilecek avantajlar önceden görülmeye çalışılır.

 

Son aşamada, bu iş, şey veya kişi hakkındaki Tehditler (Threats) saptanır ve gelecekte karşılaşılabilecek olumsuzluklar önceden görülmeye çalışılır.

 

swot-analizi-nedir-www.karliyatirimlar.com

 

Burada bahsedilen bu dört faktör kendi arasında iki farklı kategoriye ayrılır. Bu kategoriler İç Analiz ve Dış Analiz olmak üzere ikiye ayrılır. Güçlü Yönler ve Zayıf Yönler, İç Analize girerken, Fırsatlar ve Tehditler de Dış Analize girer.

 


 

SWOT Analizi Nasıl Yapılır?

SWOT Analizi Nedir sorusunu yanıtladıktan sonra, şimdi de SWOT analizinin nasıl yapılacağını görelim. Bir SWOT analizi yapmak için basit olarak bir kağıt ve kalem yeterli. Öncelikle bu kağıdı iki çizgi ile ikiye bölerek dört farklı alan oluşturmalısınız. Bu alanlardan üst kısımdaki alanlara sırasıyla S (Strenghths), yani Güçlü Yönler, diğerine de W (Weaknesses) yani Zayıf Yönler yazmalısınız. Aşağıdaki kısımları ise, O (Opportunities) yani Fırsatlar ve T (Threats) yani Tehditler olarak belirlemelisiniz. Bu alanları belirledikten sonra, SWOT analizini yapacağınız kişiye, şeye veya şirkete yönelik olarak düşünme ve tespit ettiğiniz noktaları yazma sürecine girebilirsiniz.

swot-analizi-nasil-yapilir

İlk olarak sol üst kısımdaki Güçlü yönler alanına, SWOT analizini yaptığınız şeyin güçlü taraflarını yazmalısınız. Bunun için bir beyin fırtınası yapmalı, olası rakipler ile kıyaslamalar yapmalısınız. Aynı şekilde sağ üst tarafa da Zayıf yönleri tespit ederek sıralamalısınız. Bu kısımlar sizin iç analiz yapacağınız kısımlardır. Dolayısıyla her iki çalışma da SWOT analizini yaptığınız şeye daha farklı bir gözle bakmanızı ve onu daha iyi tanımanızı sağlayacaktır.

 

Aşağı kısımda ise, dış analizin yapılacağı iki alan yer alır. Bu alanlara sırasıyla olası fırsatları, bu fırsatlar için nelerin yapılması gerektiğini yazabilirsiniz. İyi bir beyin fırtınası ile bu adımda, çok yaratıcı fikirler bulabilirsiniz. Son kısımda ise, olası problemler ve tehditleri öngörmek adına bir düşünme süreci yaşamalı, aklınıza gelen noktaları bu kısımda belirtmelisiniz. SWOT analizini yaptığınız şeyin gelişimi ve ileride karşılaşacağı problemlere karşı proaktif olması açısından, bu kısımlar oldukça önemlidir.

 


 

SWOT Analizi Tipleri

SWOT Analizi nedir sorusunun yanıtını az çok verdik. Şimdi de SWOT analizinin kimler için kullanılabileceğine biraz değinelim. Bu bağlamda, SWOT Analizini aşağıdaki dört farklı şekilde kullanabiliriz:

 

  • Bireysel SWOT Analizi
  • Girişimciler İçin SWOT Analizi
  • İşletmeler İçin SWOT Analizi
  • Kurumlar İçin SWOT Analizi

 

Tabi bu alanlar dışında da SWOT analizinin kullanımı söz konusu olabilir. Biz burada size sadece bu analiz yönteminin kullanıldığı temel bazı alanları sıraladık.

 


 

Bireysel SWOT Analizi

 

Bireysel SWOT Analizi, SWOT Analizinin bir kişi için yapıldığı, bu kişinin güçlü, zayıf yönlerinin belirlenerek, ne gibi fırsatlar ve tehditlerle karşılaşacağının önceden tespit edilmeyen çalışıldığı bir SWOT analizi çeşididir. Bu SWOT analizi çeşidinde, kurumlar, girişimler veya işletmeler yerine, bir kişi ele alınır. Genellikle kişilerin kendileri için yaptıkları bu SWOT analizi yöntemi ile, kişiler hem kendilerini daha iyi tanıma fırsatı bulurlar, hem de gelecek açısından kendilerini daha objektif bir gözle ela alabilirler.

 

SWOT analizinin bu kişisel tipinde, diğer SWOT analizlerinde olduğu gibi dört temel unsur ele alınır. Kişi, hangi özellikleri ile diğerlerinden öne çıkıyor, güçlü yönleri neler, bunlar ilk aşamada belirlenir. Bu kişinin, rakiplerinden geride olduğu yönler ikinci aşamada tespit edilir. Bu zayıf yönler ayrıca geliştirilebilecek yönler olarak da ele alınabilir. Son iki aşamada ise, özelliklerinden veya yaptıklarından dolayı yine kişinin karşılaşabileceği fırsatlar ve başına gelebilecek olası tehditler saptanır.

 

Özetle, bireysel SWOT analizi, bir kişi için yapılan, bu kişiyi daha yakından tanıma amaçlı analizlerdendir. Bu bağlamda SWOT Analizi nedir sorusuna kişisel bir kendini tanıma alıştırmasıdır diyebiliriz.

 


 

Girişimciler İçin SWOT Analizi

SWOT analizinin diğer bir kullanım alanı, girişimlerdir. Bir girişim öncesinde veya girişim sırasında, bu girişim ile ilgili SWOT analizi yapılarak, yapılmakta olan girişim daha yakından tanınmaya çalışılır. Bu noktada, rakipler de analiz edilerek, onlara göre kuvvetli ve zayıf yönler belirlenir. Hangi noktalarda onlardan iyi olunduğu ve hangi noktalarda gelişime açık olunduğu saptanır. Özellikle, zayıf yönlerin düzgün belirlenmesi durumunda, girişimin gelişimi açısından hayati bir adım atılmış olur. Bu özelliklerin geliştirilmesi ile girişimin ivmelenmesi sağlanabilir. Yine güçlü yönlere odaklanarak, rakiplerin önüne geçilmesi de oldukça önemlidir. Bu bağlamda, bu iki adım girişimler için hayatidir.

 

Girişimciler için SWOT analinizin üçüncü adımında, bu girişimin önündeki olası fırsatlar belirlenir. Hangi fırsatlar var, bu fırsatları nasıl değerlendirebiliriz gibi soruların oldukça önemli olduğu bu adımda, girişimin yakalayabileceği fırsatlar öngörülmeye çalışılır. Son adımda ise, bu girişim için olası tehditler belirlenir. Ne gibi dezavantajlarla karşılaşılabilir, bunlar saptanmaya çalışılır. Karşılaşılan bu tehditler ile nasıl mücadele edilebilir, girişim nasıl savunulabilir bu noktalar üzerine bir beyin fırtınası yapılır.

 

Bu bağlamda, SWOT Analizi nedir sorusuna, girişimi tanıma amaçlı yapılan bir beyin fırtınası çalışmasıdır denebilir.

 


Girişimcilik Nedir ve Girişimci Kime Denir Konulu yazımızı da okuyabilirsiniz.


 

İşletmeler İçin SWOT Analizi

SWOT analizinin bu şeklinde yani işletmeler için SWOT analizinde, hali hazırda işleyen bir sistemi olan bir işletmenin, daha da geliştirilmesi adına bir SWOT analizi yapılabilir. Bu noktada işletmenin işleyiz tarzı daha iyi anlaşılmaya çalışılır ve gelişime açık yönleri belirlenir.

 

Öncelikle bu işletmenin hangi alanlarda güçlü ve hangi alanlarda zayıf olduğu belirlenir. Yani işletmenin iyi olduğu alanlar, başarıyla yürüttüğü işler saptanır. Bu yönlerin yanında, nispeten daha zayıf olan ve geliştirilmesi gereken yönler de araştırılır. Özellikle bu zayıf yönler, işletmelerin daha ileriye gidebilmesi açısından, gelişime açık alanlardır. Bu alanlara odaklanılarak, işletmenin eksikleri giderilir.

 

İşletmenin güçlü ve zayıf yönleri ile iyice tanınmasından sonra, bun işletmenin gelecekte hangi fırsatları yakalayabileceği, neler yapılırsa daha iyi aşamalar katedileceği belirlenir. Bu öngörü sırasında, yine olası tehditler de ele alınarak, gelecekte karşılaşılabilecek problemlere karşı, proaktif bir yaklaşım geliştirilir. İşletmeleri daha iyi tanımanıza imkan sağlayacak bu çalışma, işletmeler için SWOT Analizi nedir sorununun da

 


 

Kurumlar İçin SWOT Analizi

SWOT analizi, kişiler, girişimler ve işletmelerin yanında, kurumlar için de kullanılabilir. Kurumlar için SWOT analizinde, hali hazırda işleyen bir kurumun yapısı daha iyi tanınmaya çalışılır ve bu kurumun geliştirilmesi için atılması gereken adımlar belirlenir.

 

Kurumun güçlü ve zayıf olduğu alanlar belirlenerek, kurumun hangi yönlerden avantajlı hangi yönlerden dezavantajlı olduğu saptanır. Bu yönler, kurumun gelişime açık yönlerini de gün yüzüne çıkarır. Güçlü olan yönler korunmayan çalışılırken, gelişime açık olan zayıf yönler de geliştirilmeye çalışılır. Böylelikle kurum, daha verimli çalışır hale gelebilir.

 

Yine diğer alanlardaki SWOT analizlerindeki gibi, kurumun önündeki fırsatlar ve tehditler değerlendirilir. Kurumun ne gibi olanaklara sahip olabileceği, ne yapılırsa imkanlarının artacağı belirlenir. Gelecekteki problemlere, tehditlere karşı ne gibi önlemler alınabileceği düşünülür. Bu problemlere karşı proaktif bir duruş sağlayan SWOT analizi, problemler olmadan onları engellemek için oldukça yararlıdır.Bu açılardan bakıldığında, SWOT Analizi nedir sorusuna kurumlar açısıdnan bir tanıma çalışmasıdır yanıtı verilebilir.

 

Bu yazımızda, SWOT Analizi nedir, SWOT analizi nasıl yapılır gibi sorulara yanıt vermeye çalıştık. SWOT analizi tiplerine değinerek, bu önemli analiz yönteminin, kimler veya neler için kullanılabileceğini gördük. Hem bireysel hem kurumsal hem de girişimler (startuplar) için oldukça önemli olan bu kendini tanıma yöntemini, daha yakından tanımaya çalışarak, size SWOT analizini anlatmaya çalıştık. Siz de kendi SWOT analizini ya da sahip olduğunuz işletmenin, girişimin veya kurumun SWOT analizini yaparak, kendinizi ve işletmenizi daha iyi tanıyabilirsiniz.

 


Size İlham Verecek Girişimci Filmlerini İzlemeye Ne Dersiniz?


 

Hakkında admin

Buna da bir göz atın ...

kulucka-merkezi-karliyatirimlar.com

Kuluçka Merkezi ve Girişimcilik

Girişimcilik son zamanların en gözde mesleklerinden. Girişimciler girişimlerini belirli bir aşamaya getirdiklerinde veya daha başlangıç …

chatgpt-nedir-karliyatirimlar.com

ChatGPT Nedir, Nasıl Kullanılır?

ChatGPT son zamanların en popüler teknolojik gelişmelerinden. Bu yazımızda, bu son teknoloji çılgınlığına değenerek, ChatGPT …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir